thông báo pháp lý

Thông báo Pháp lý theo § 5 TMG (Luật Telemedia của Đức):

Trang web Artprinta.com được cung cấp bởi
Artprinta GmbH Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Đức

Email: info@artprinta.com

Phone +4915118360906

Mã số thuế GTGT:
Mã số thuế bán hàng theo Đạo luật thuế giá trị gia tăng §27a: đang chờ xử lý.

Nền tảng của Ủy ban giải quyết tranh chấp trực tuyến của EU: https://ec.europa.eu/odr

Chúng tôi không có nghĩa vụ cũng như không sẵn sàng tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp của hội đồng trọng tài người tiêu dùng.