Bạn có câu hỏi nào không? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Gửi cho chúng tôi một tin nhắn với yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn hiệu quả nhất bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Tất nhiên bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi bằng bất kỳ ngôn ngữ quốc gia nào khác. Chúng tôi sử dụng phần mềm dịch thuật tiên tiến nhất để xử lý yêu cầu của bạn. Vui lòng sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên lạc với chúng tôi.